Att vara kund

Vi jobbar för dig!

Våra tjänster handlar om mer än bara städning, vi vill göra ditt liv enklare, som kund hos oss kan du känna dig trygg med att vårt arbete utförs enligt dina önskemål och behov. Hos oss får du alltid,

Hemstäd i Göteborg

RUT-Avdrag för dig som kund!

När du köper hushållsnära tjänster av VFStäd får du alltid 50% skattereduktion på hela arbetskostnaden. Du behöver inte göra något själv, vi gör avdraget direkt på fakturan.

Vanliga frågor och svar

Vi följer noga händelseutvecklingen från Folkhälsomyndigheten.
Så länge myndigheterna inte beslutar om annat, kommer vi att fortsätta bedriva verksamheten och utföra de uppdrag som företag och privatpersoner behöver hjälp med.

 

Några av de rutiner vi uppmanat personalen  utgå från är följande.

  • Undvik att ta kunder i hand och annan direktkontakt. Detta gäller även vid eventuell nyckelöverlämning.
  • Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål (20-30 sek).
  • Undvik att ta dig i ansiktet.
  • Vid behov hosta, in i armvecket.
  • Vid symptom stanna hemma tills vi kan säkerhetsställa att det inte rör sig om Covid
 • Då det är semestertider och många väljer att resa utomlands, så följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och klassificeringar av riskområden  

För dig som har regelbunden städning så använder vi oss av timbank.
Du faktureras ett fast belopp varje månad vilket är smidigt och gör det lättare att ha koll på ekonomin.
Detta innebär i praktiken att du får en timbank som kan ligga på både plus och minus.
Behöver du avboka sparas timmarna i timbank och kan användas till ett eller flera andra tillfälle eller storstädning.

Som timbankskund betalar du lika mycket varje månad.
Din tänkta årsförbrukning av städtimmar fördelas på 12 lika stora belopp som faktureras varje kalendermånad. Kostnaden är en snittuträkning på ett år.

Din timbank rör sig upp och ner beroende på hur många tillfällen som infaller varje månad.
Den förändras även om du avbokar, då sparas timmarna i timbanken.
Hur många timmar som sparas beror på hur månaden och hur många tillfällen det är den månaden.
Timbankssaldot syns på din faktura varje månad.
En gång per år gör vi en avstämning av timbanken och de timmar som är äldre än ett år revideras och ses som förbrukade.

Vi gör inga utbetalningar på sparade timmar som inte utnyttjas, så håll koll på ert saldo.
Har du ett väsentligt minussaldo vid årsavstämningen så kommer vi skicka en faktura på det saldot.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalat städtillfälle har kunden rätt till avbokning utan kostnad.

Vid avbokning senare betalar kunden enligt följande:
Avbokning 29-15 dagar (helg ej inräknat) innan städtillfället 25 % av priset,

Avbokning 14-8 dagar innan städtillfället 50 % av priset

7 dagar innan städtillfället 75 % av priset.

Notera att avbokningskostnaden inte berättigar till RUT-avdrag.

För återkommande hemstäd har vi generellt inte någon bestämd avtalstid.
Vi tillämpar en månads uppsägningstid för hemstäd.

För näringsidkare, föreningar och dyl.
Tillämpar vi generellt 1 års avtalstid med 3 månaders uppsägningstid.
(Avtalen kan se annorlunda ut beroende av uppdragets storlek och art)

Våra medarbetare har skrivit på ett sekretessavtal för att skydda våra kunders intressen.

Vi innehar ansvarsförsäkring som täcker skador som eventuellt uppkommer i kundens hem.

Vår personal är försäkrade genom Fora.

Vi använder oss av digitala avtal som skrivs under med BankID för både er och vår säkerhet.